Propozice

 

POŘADATEL

 

František Vojta
www.sedlistesport.cz
sedlistesport@gmail.com
+420 603 791 864

PREZENTACE, START A CÍL

 

Rasovna v Sedlištích.

TRAŤ

 

33 km / 860 m
aktualizováno / - bodování do poháru ČMV 2021 pro kategorie MJ, M19-29, M30-39, M40-49, M50-59,M60+
ŽJ, Ž19-39, Ž40+
Šest kopců okolo Sedlišť.

KATEGORIE

 

ženy:
ŽJ
Ž19-39
Ž40+
muži:
MJ
M19-29
M30-39
M40-49
M50-59
M60+

STARTOVNÉ

 

- MTB trať - 300 Kč pro předem přihlášené, 350 Kč pro přihlášené v den závodu.
Startovné se platí hotově při prezenci.
Startovné obsahuje startovní číslo, pořadatelskou službu, občerstvení na trati, jídlo v cíli.

PŘIHLÁŠKY

 

Online do 15. září do 12:00. Dodatečné přihlášky na místě u prezentace v sobotu 17. září od 8:30.

PROGRAM

 

8:30 – prezence
11:00 – start závodu 
cca 14.00 - vyhlášení výsledků

Vyhlášeni a oceněni budou první tři závodníci v každé kategorii.

PARKOVÁNÍ

 

Parkování v obci Sedliště.

MYTÍ KOL

 

Zajištěno.

UPOZORNĚNÍ

 

Závod se jede za neomezeného silničního provozu, ochranná přilba je povinná. Účastníci jedou na své vlastní nebezpečí.

PODĚKOVÁNÍ

 

Děkujeme všem majitelům pozemků, po kterých trať závodu vede, za souhlas s konáním této akce. Dále děkujeme sponzorům, zdravotníkům a dobrovolným pořadatelům, kteří se na pořádání podílejí. Zvláštní poděkování patří SDH Sedliště.